Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w procesie zarządzania energią poprzez świadczenie usług we wszystkich kluczowych obszarach mających wpływ na ponoszone koszty zakupu paliw i energii.


Zarządzanie energią

W dobie stale drożejących cen paliw i nośników energii niezbędne jest kompleksowe podejście do problemu zużycia energii i kosztów jej zakupu. Pojedyncze, doraźne działania mogą nie przynieść zauważalnych efektów, jak również często mogą nie być związane ze źródłem danego problemu.

Dlatego bazując na naszym 18-letnim doświadczeniu pragniemy zaproponować Państwu unikalne podejście uwzględniające wszystkie kluczowe aspekty, mające wpływ na ostatecznie ponoszone koszty zakupu energii w Państwa firmie bądź instytucji.

Istnieje 6 kluczowych czynników, mających ostatecznie wpływ na ponoszone koszty energii:

  1. Optymalnie dobrane źródła i nośniki energii.
  2. Zoptymalizowane zużycie energii.
  3. Prawidłowo funkcjonujące instalacje energetyczne.
  4. Wykwalifikowana kadra techniczna.
  5. Świadomi pracownicy.
  6. Przemyślane projekty inwestycyjne.

Zastanówmy się na chwilę nad każdym z tych elementów.

Ad. 1. Każde paliwo i każdy nośnik energii ma swoją charakterystykę techniczną oraz ekonomiczną. Oznacza to, że dla każdego procesu istnieje optymalny sposób zasilania w energię. Oczywiście, w wielu przypadkach wyboru nie ma lub jest on oczywisty, np. do oświetlenia zastosujemy energię elektryczną. Natomiast jest bardzo wiele sytuacji, gdzie mamy wybór sposobu zasilania urządzeń bądź instalacji, jak np. w przypadku ogrzewania: rozmaite paliwa, ciepło sieciowe, energia odnawialna, odzysk energii z procesów technologicznych itp.

Ad. 2. W każdym urządzeniu wytwarzającym energię użyteczną (w takiej postaci, jaka jest ona potrzebna użytkownikowi), zachodzą przemiany energetyczne, które skutkują powstawaniem pewnych strat energii. Również sposób wykorzystania energii użytecznej może być mnej lub bardziej efektywny. Oba te elementy wpływają na to, ile energii końcowej (na wejściu do układu) musi zostać zużyte, aby osiągnąć efekt końcowy oczekiwany przez użytkownika, jak np. komfort cieplny w pomieszczeniu lub wymagany poziom natężenia oświetlenia.

Ad. 3. Niesprawne, niewyregulowane instalacje energetyczne są źródłem wielu dodatkowych strat, nieprzewidzianych na etapie projektowania i budowania instalacji. Najczęściej przejawiają się one w postaci zwiększonych strat przesyłowych, nadmiernego zużycia lub obniżonych parametrów użytkowych. Często zamiast naprawy lub regulacji stosuje się działania doraźne, które zwiększają koszty eksploatacyjne w porównaniu do prawidłowo funkcjonujacej instalacji podstawowej.

Ad. 4. W kazdym przedsiębiorstwie bądź instytucji funkcjonuje określona kadra techniczna, odpowiedzialna za utrzymanie w sprawności instalacji energetycznych. To wiedza oraz świadomość tych ludzi bezpośrednio wpływa na to, jakie konkretne rozwiązania techniczne zostana zastosowane. Mowa tu o naprawach, remontach oraz propozycjach działań inwestycyjnych. To od chęci i inicjatywy tych ludzi zależy, czy wykorzystane zostaną wszystkie możliwości oszczędnej eksploatacji instalacji, które wystepują w danych warunkach.

Ad. 5. W każdej firmie niezależnie od jej profilu to właśnie pracownicy są końcowymi odbiorcami usług energetycznych, jak np. ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie itp. Jeśli nawet energia trafia do maszyny czy linii produkcyjnej, to zawsze jej pracę nadzoruje operator, którego postepowanie również ma wpływ na zużycie energii. Świadomość pracowników wobec kwestii zużycia energii w zakładzie, co przekłada się zarowno na aspekty ekonomiczne jak i ekologiczne, jest jednym z kluczowych czynników warunkujących wielkość zużycia energii.

Ad. 6. Każdy projekt inwestycyjny generuje zarówno koszty na etapie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji. Niestety często w poszukiwaniu rozwiazań najtańszych na etapie inwestycji skazujemy się na niepotrzebnie wysokie koszty eksploatacyjne, często dotyczące własnie zużycia mediów. Koszty wprowadzenia pewnych modyfikacji do nowego projektu w trakcie rego realizacji są zazwyczaj bardzo małe w porównaniu z przeprowadzaniem późniejszych przeróbek instalacji. Dlatego koszty optymalizacji projektu pod kątem przyszłego zużycia energii zwracają się w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Wszystkie wymienione 6 elementów można spiąć wspólną klamrą pod nazwą polityka energetyczna firmy. To od polityki firmy zależeć będzie, czy na wspomniane elementy połozony będzie odpowiedni akcent, czy też działania te będa zaniechane. Efektem tego będzie poziom kosztów zakupu energii.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.