Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Filozofia działania

Naszą podstawową ofertę stanowią następujące trzy grupy usług:

I. Wykonywanie analiz i opracowań (audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, analiz techniczno-ekonomicznych i innych), mających na celu obniżenie kosztów zakupu nośników energii oraz ich zużycia w:

  • budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, biurowych,
  • budynkach przemysłowych, magazynowych,
  • procesach energetycznych (przetwarzanie i przesyłanie nośników energii),
  • procesach technologicznych

oraz zastosowania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

II. Świadczenie usług związanych z zarządzaniem energią, mających na celu obniżenie kosztów zakupu paliw i energii u Klienta.

III. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, mających na celu wzrost kompetencji w obszarze efektywnego wykorzystania nośników energii i obniżania kosztów jej zakupu.

Nasza oferta skierowana jest w głównej mierze do nastepujących grup użytkowników energii:

  • Właściciele i zarządcy budynków,
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe,
  • Przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Współpracujemy również z firmami projektowymi i usługowymi z branży budowlanej, dla których oferowany przez nas zakres usług pozwala kompleksowo obsłużyć Klienta w oczekiwanym przez niego zakresie.

Powyższe działania składają się na nowoczesne i kompleksowe podejście do problemu zużycia energii.

Jak widać z powyższego zestawienia, zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem energetycznym. Ale co to w praktyce oznacza? Jaką korzyść dla Ciebie niosą nasze usługi? Innymi słowy: dlaczego warto zaangażować specjalistę od energii, zamiast samodzielnie borykać się z problemem?

Po pierwsze: żeby osiągnąć optymalny zysk.
Jak wszystkie inwestycje, tak i te związane z energią wymagają poniesienia kosztów zarówno na etapie przygotowania  i wdrożenia inwestycji, jak i jej eksploatacji. Całkowity koszt uwzględnia wszystkie te składniki, tak więc niekoniecznie rozwiązaniem najlepszym jest minimalny nakład inwestycyjny, jak również niekoniecznie rozwiązaniem najlepszym są minimalne opłaty eksploatacyjne. Jednak pewne jest jedno: staranne przygotowanie każdego projektu zwraca się z nawiązką zarówno na etapie inwestycji, jak i eksploatacji, o czym wiedzą wszyscy Ci, którzy przygotowują projekty inwestycyjne.

Po drugie: żeby kompleksowo rozwiązać problem.
Wiele inwestycji energetycznych bierze swój początek w pojedynczych problemach. Zwykle problemy te rozwiązuje się doraźnie, nie zwracając należytej uwagi na ich przyczynę oraz na inne zjawiska, występujące w ich otoczeniu. Często przy tym są to działania "odtworzeniowe", nie wnoszące żadnych innowacji do dotychczasowego sposobu użytkowania instalacji. Stąd - przy takim podejściu do problemu - uzyskiwane efekty zazwyczaj nie są wystarczająco satysfakcjonujące.

Po trzecie: żeby spojrzeć świeżym okiem z zewnątrz.
Mała zmienność procesów przemysłowych występujących w zakładzie powoduje na dłuższą metę usypianie czujności obsługi, która siłą rzeczy przyzwyczaja się do pewnych zjawisk. Po dłuższym okresie czasu okazuje się, że pewne procesy lub zjawiska występują, "bo u nas zawsze tak było". Praktyka wskazuje, że wiele procesów nie znajduje specjalnego uzasadnienia i można je zmodyfikować, oszczędzając w ten sposób np. energię. Ale do tego niezbędne jest właśnie świeże spojrzenie z zewnątrz osoby, która zadaje trudne pytania: dlaczego?

Powyższe aspekty tworzą misję firmy, którą wyrazić można następującym sformułowaniem:

Pomagać firmom i instytucjom w ich własnym rozwoju poprzez kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką energetyczną oraz obniżaniem kosztów zakupu czynników energetycznych.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.