Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Waszej organizacji w szeroko rozumianym obszarze efektywności energetycznej.


Szkolenia

Ciągły, ponad inflacyjny wzrost cen paliw i energii powoduje coraz większy udział tego składnika kosztowego w bilansie funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Efektem tego jest coraz większa świadomość w zakresie konieczności oszczędzania energii. Oszczędzając energię z jednej strony oszczędzamy pieniądze, ale - co nie mniej istotne - ograniczamy negatywny wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne. Szczególnie istotne jest to w przypadku naszego kraju, gdzie przeważająca większość energetyki zawodowej oparta jest na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, a więc paliw najbardziej emisyjnych.

Czy jednak zawsze wiemy, jak tą energię oszczędzać? Pytanie to jest aktualne na każdym szczeblu w przedsiębiorstwie:

  • Zarząd: jaką przyjąć strategię/politykę w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie?
  • Utrzymanie Ruchu, Inwestycje: jakie przedsięwzięcia związane z oszczędnością energii realizować, gdzie szukać nowych możliwości, na co zwracać uwagę przy ich projektowaniu i wdrażaniu?
  • Kierownik Wydziału, Brygadzista: czy stosowane technologie są energooszczędne, czy park maszynowy i stanowiska pracy zaprojektowane są i wykorzystywane w sposób efektywny energetycznie?
  • Każdy Pracownik: co ja mogę zrobić, aby moja firma zużywała mniej energii; czy dostrzegam miejsca, w których jest ona marnotrawiona?

Naszym zadaniem jest uruchomienie i wsparcie powyższego potencjału, potencjału który tak naprawdę tkwi w każdej organizacji. W dzisiejszych czasach nie można polegać tylko i wyłącznie na zewnętrznej usłudze audytu energetycznego, ponieważ czas audytu jest ograniczony, a audytor nie ma fizycznej możliwości przeanalizowania każdego jednego urządzenia i procesu. Dlatego konieczne jest, aby każdy był "mikro-audytorem" w dotyczącym go obszarze funkcjonowania organizacji. I nie chodzi tutaj o umiejętności wykonywania skomplikowanych obliczeń, ale o to, by po prostu umieć patrzeć wokół siebie pod kątem efektywności energetycznej.

Nasze szkolenia są "skrojone na miarę", czyli dostosowane do specyficznych wymagań grupy docelowej. Zachowujemy właściwe proporcje pomiędzy częścią teoretyczną a praktyczną (warszaty, case study). Przykładowo, jednym z modułów podczas organizowanych przez nas szkoleń jest warsztat związany z wyszukiwaniem miejsc nieefektywnych energetycznie, czyli miejsc gdzie energię można zaoszczędzić lub uniknąć jej marnotrawstwa. Na podstawie naszego doświadczenia możemy stanowczo stwierdzić, że nawet w przedsiębiorstwach bardzo dbających o racjonalne wykorzystanie energii istnieją możliwości dalszej poprawy. Dlatego właśnie kluczowa jest umiejętność zidentyfikowania tych miejsc.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.