Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Projekt doradczy dla Solaris Bus & Coach S.A.

W okresie 10.2010 - 11.2011 miałem przyjemność współpracować z firmą Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolechowa poprzez funkcjonowanie wewnątrz organizacji na stanowisku Eksperta ds. Efektywności Energetycznej. Poprzez tą funkcję zarządzający swoją firmą Państwo Olszewscy, znani m.in. ze swojego proekologicznego podejścia do życia, chcieli upewnić się, że zasoby energetyczne w firmie wykorzystywane są w sposób optymalny ilościowo i kosztowo.

Z mojej strony było to również bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż zawsze występuję w roli audytora zewnętrznego, który w części zmuszony jest opierać się na doświadczeniu i informacjach pozyskanych od lokalnego personelu. W tym przypadku dane mi było dosyć głęboko wniknąć w procesy techniczno-energetyczne oraz prawno-organizacyjne zachodzące w przedsiębiorstwie.

Nie wchodząc zbyt głęboko w niektóre aspekty współpracy, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, kluczowe sukcesy tego projektu można zebrać w nastepujacych punktach:

  • kompleksowe przeprowadzenie spółki od strony technicznej i formalnej przez proces pierwszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
  • prowadzenie procesu negocjacji umowy zakupu ciepła,
  • przeprowadzenie szeregu analiz związanych ze źródłami ciepła i energii elektrycznej w poszczególnych zakładach, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  • opracowanie wytycznych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, zapewniających ograniczenie zużycia nośników energii w obiektach spółki,
  • przygotowanie propozycji projektów modernizacyjnych, mających na celu obniżenie zużycia ciepła i energii elektrycznej, nadzór nad realizacją wybranych projektów,
  • stała współpraca z Działem Inwestycji i Utrzymania Ruchu, mająca na celu wsparcie merytoryczne pracowników realizujacych projekty związane z wykorzystaniem nośników energii.

Ponieważ ze względu na wielkość i charakter produkcji firma nie zużywała szczególnie dużych ilości energii (łącznie ok. 20 GWh), jak również jej udział w kosztach operacyjnych nie był szczególnie istotny (ok. 0,5 %), Zarząd podjął decyzję o zakończeniu projektu. Jednak dzięki tej współpracy, której odczuwalną finansowo korzyścią dla Solarisa było wspólne zrealizowanie kilku istotnych przedsięwzięć, jak również zainicjowanie kolejnych, organizacja została uwrażliwiona na kwestie związane z efektywnością energetyczną, o czym dowiadywałem się wielokrotnie już po zakończeniu projektu.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.