Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Analizy związane z zastowaniem Odnawialnych Źródeł Energii oraz kogeneracji/trigeneracji

02.2013 - 03.2013, AMICA Wronki S.A., Wronki:
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem gazu ziemnego.

01.2012 - 03.2012, GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.:
Analiza techniczno-ekonomicza zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z wykorzystaniem gazu ziemnego.

09.2011 - 11.2011, Grupa Producentów Mleka "Ekołowiczanka" Sp. z o.o., Łowicz:
Analiza techniczno-ekonomiczna skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie gazu ziemnego oraz biogazu.

04.2008 - 06.2008, Philip Morris Polska S.A., Kraków:
Studium opłacalności zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem gazu ziemnego.

06.2007 - 09.2007, Urząd Miasta Katowice:
Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej kopalni Katowice (współpraca z Głównym Instytutem Górnictwa).

06.2007 - 09.2007, Urząd Miasta Ustroń:
Studium celowości wykorzystania ciepła ze źródeł odnawialnych na cele lokalne gminy Ustroń (współpraca z Głównym Instytutem Górnictwa).

06.2007 - 07.2007, Frito Lay Poland Sp. z o.o. (grupa PepsiCo), Grodzisk Mazowiecki:
Analiza optymalnego wykorzystania biogazu wytwarzanego na terenie zakładu Frito Lay Poland.

05.2007 - 07.2007, MZEC Sp. z o.o. w Kole:
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

03.2007 - 05.2007, Urząd Miasta Sulejówek:
Audyt energetyczny budynku Przychodni Miejskiej nr 1 w systemie ISOMAX wraz z analizą możliwości zastosowania skojarzonego źródła energii elektrycznej i ciepła.

01.2007 - 02.2007, Elektrometal S.A., Cieszyn:
Audyt energetyczny zastosowania kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. na terenie Elektrometal S.A. w Cieszynie.

10.2005 - 11.2005, Urząd Gminy Marklowice:
Optymalizacja źródła energii elektrycznej i ciepła dla zespołu rekreacyjno-sportowo-usługowego Tropikalna Wyspa w Marklowicach.

08.2005 - 11.2005, Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A.:
Opracowanie założeń optymalnego programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarze działalności Związku Komunalnego Ziemii Cieszyńskiej.

04.2005 - 06.2005, PEC Sp. z o.o. w Tarnobrzegu:
Analiza techniczno-ekonomiczna budowy skojarzonego źródła energii cieplnej i elektrycznej na bazie gazu ziemnego w Ciepłowni nr 2 w Tarnobrzegu.

01.2005 - 05.2005, ONR Rytro Sp. z o.o.:
Studium możliwości zaopatrzenia Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego RYTRO w Rytrze w czynniki energetyczne z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii odnawialnej.

Studia wykonalności wykorzystania agregatów kogeneracyjnych i pomp ciepła do produkcji ciepła i energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków:
11.2004 - 12.2004: Centralna OŚ w Częstochowie.
09.2003 - 01.2004: OŚ w Gorzowie Wielkopolskim.
03.2003 - 08.2003: OŚ "Ruptawa" w Jastrzębiu Zdroju.
02.2003 - 04.2003: OŚ w Skarżysku-Kamiennej.
12.2002 - 03.2003: OŚ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

12.2002 - 02.2003, OŚ "Centrum" w Dąbrowie Górniczej:
Studium celowości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.