Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Prace naukowo-badawcze

12.2007 - 06.2008, Muzeum Śląskie w Katowicach:
Projekt instalacji geotermalnej do odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby grzewcze Nowego Muzeum Śląskiego (konsorcjum wraz z Głównym Instytutem Górnictwa).

08.2004 - 05.2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych woj. śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa (dokumentacja Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, współpraca w zakresie określenia zasobów energii odnawialnej z biogazu wraz z opracowaniem studiów celowości dla wybranych projektów inwestycyjnych).

10.2004 - 12.2004, Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe "Spodek":
Określenie technicznych warunków odbioru ciepła z wód kopalni Katowice (dokumentacja Głównego Instytutu Górnictwa).

04.2002 - 06.2002, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.:
Studium przedrealizacyjne wykorzystania ciepła zawartego w wodzie wypompowywanej z kopalni Rydułtowy w rejonie szybów Leon II, III i IV (dokumentacja Głównego Instytutu Górnictwa).

03.2002 - 05.2002, ZG Bytom II:
Opracowanie optymalnego systemu grzewczego z wykorzystaniem odzysku ciepła z wód dołowych dla obiektów w rejonie szybu Barbara (dokumentacja Głównego Instytutu Górnictwa).

02.2000 - 04.2002, Gmina Słomniki:
Projekt celowy KBN "Kaskadowy system wykorzystania niskotemperaturowej wody geotermalnej dla celów ciepłowniczych i konsumpcyjnych w rejonie Słomnik" (dokumentacja Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN).

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.