Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Audyty energetyczne budynków i zakładów

05.2015 - 07.2015: PKP S.A.:
Audyt energetyczny zabytkowych budynków dworca kolejowego Sosnowiec Maczki na potrzeby ich rewitalizacji.

07.2014 - 09.2014, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie:
Opracowanie audytu energetycznego budynku. Audyt objął zagadnienia związane ze zużyciem ciepła (c.o., c.w.u., termowentylacja) oraz energii elektrycznej (oświetlenie, wytwarzanie chłodu, zużycie energii w napędach - pompy, wentylatory), zastosowania odnawialnych źródeł energii, optymalizacje kwestii zakupowych związanych z mediami energetycznymi, badania termowizyjne skorupy budynku oraz stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych.

03.2014 - 10.2014, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach:
Opracowanie oraz nadzór nad wdrożeniem zaleceń wynikających z audytów energetycznych dla 10 przedsiębiorstw w ramach projektu "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw".

10.2013 - 11.2013, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin-Jeziorna:
Audyt energetyczny budynku oraz audyt efektywności ekologicznej, zgodny z wymaganiami Norweskiego Mechanizmu Finansowego / MF EOG. Audyt objął zagadnienia redukcji zużycia ciepła i energii elektrycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Ze względu na kompleksowość zadania oraz jego skalę (budynek CKR jest obiektem wieloczłonowym o łącznej powierzchni użytkowej 12.700 m2), modernizacja energetyczna Centrum Kompleksowej Rehabilitacji została uhonorowana wyróżnieniem "Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny", przyznaną na gali XIII Kongresu Nowego Przemysłu 2016.

12.2011 - 03.2012, ZSM POLMO S.A., Brodnica:
Audyt energetyczny zakładu. Audyt objął zagadnienia obniżenia zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania głównego obiektu produkcyjno-biurowego o kubaturze 176 tys. m3, obniżenia zużycia energii na cele oświetleniowe oraz obniżenia strat energii w stacjach transformatorowych.

09.2010 - 10.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie:
Analiza kierunków modernizacji kotłowni osiedlowej. Celem analizy był wybór optymalnego rozwiązania technologicznego oraz paliwa dla wiodącej kotłowni węglowej o mocy 2,7 MW. W analizie uwzględniono zarówno pozostanie przy istniejącym paliwie węglowym, jak również warianty węgiel/gaz ziemny, gaz ziemny, gaz ziemny/biomasa. Przeanalizowano również możliwości zastosowania kolektorów słonecznych oraz kogeneracji gazowej.

06.2008 - 09.2008, ZWS Silesia Sp. z o.o. (grupa Roca), Gliwice:
Audyt energetyczny zakładu. Audyt objął zagadnienia wykorzystania gazu ziemnego w cieplnych urządzeniach technologicznych oraz analizę możliwości obniżenia jego zużycia.

10.2007 - 02.2008, abc Formy Siedzenia Sp. z o.o., Swarzędz:
Analiza możliwości wykorzystania gazu ziemnego, koncepcja systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz analiza techniczno-ekonomiczna działań obniżających koszty zakupu energii w odlewni aluminium w Oleśnie.

02.2007, Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie:
Analiza wyboru optymalnego źródła ciepła dla Ośrodka.

11.2006 - 12.2006, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach:
Audyt energetyczny Domu Studenta i Pawilonu Dydaktycznego wraz z wnioskiem do WFOŚiGW.

09.2006 - 10.2006, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu:
Audyt energetyczny 8 obiektów szpitala wraz z analizą finansową zgodnie z wymaganiami Norweskiego Mechanizmu Finansowego / MF EOG.

06.2006 - 10.2006, Impel Catering Sp. z o.o.:
Audyt energetyczny kuchni centralnych.

08.2005 - 11.2005, Urząd Miasta Chełm:
Audyt energetyczny 13 placówek oświatowych.

06.2005 - 09.2005, STRADOM S.A. w Częstochowie:
Audyt energetyczny zakładu. Audyt objął całokształt zagadnień związanych z wytwarzaniem ciepła (zakładowa parowa kotłownia węglowa o wydajności 37,5 t/h), jego przesyłem oraz wykorzystaniem w obiektach o łącznej kubaturze ok. 160 tys. m3.

04.2004 - 08.2004, Fabryka Elektrofiltrów "ELWO" S.A. w Pszczynie:
Audyt energetyczny zakładu. Audyt objął całokształt zagadnień związanych z wytwarzaniem ciepła (zakładowa kotłownia węglowa o mocy 12,6 MW), jego przesyłem (sieć cieplna o łącznej długości 960 m) oraz wykorzystaniem (27 obiektów), jak również analizę wybranych zagadnień dotyczących użytkowania energii elektrycznej.

05.2004 - 06.2004, Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie n/Odrą:
Audyt energetyczny odcinka wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do NFOŚiGW.

05.2004, Paged Meble S.A. w Jasienicy:
Audyt energetyczny budynku biurowo-produkcyjnego.

12.2001 - 01.2002, Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. w Mikołowie:
Audyt energetyczny zakładu. Audyt objął zagadnienia zmiany źródeł ciepła oraz prace termomodernizacyjne w budynkach biurowych i produkcyjnych fabryki.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.