Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Do pobrania

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 (31 lipca 2007 r.)
Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 (17 kwietnia 2012 r.)
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 (20 października 2014 r.)

Akty prawne związane z efektywnością energetyczną:

Akty prawne związane z audytem energetycznym:

Akty prawne związane z certyfikacją energetyczną:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w tym wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków oraz innych aspektów związanych z oszczędnością energii w budynkach):

Praca pt. "Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa" (2005 r.):

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2017 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.