Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Audyt energetyczny Centrum Nauki Kopernik

W 2014 r. firma VERT Energy Consulting została wybrana do przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Centrum Nauki Kopernik stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Warszawie. Swoją nietuzinkową architekturą prezentuje wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, z kolei ukryty wewnątrz gąszcz instalacji umożliwia funkcjonowanie tego olbrzymiego i skomplikowanego obiektu. Tym samym przyjęcie tego zlecenia oznaczało równie ciekawe, co pracochłonne zadanie.

Jakkolwiek w chwili wykonywania audytu obiekt był praktycznie nowy (oddano go do eksploatacji w latach 2010 - 2011), przesłanką do jego realizacji była chęć ograniczenia znaczących kosztów ekspoatacyjnych, wynikających m.in. z zakupu nośników energii na potrzeby funkcjonowania obiektu. Stąd zakres audytu obejmował praktycznie wszystkie aspekty, które należałoby w trakcie takiej kompleksowej kontroli zweryfikować:

 1. Analizę trafności doboru taryfy na dostawę energii elektrycznej i cieplnej;
 2. Analizę mocy umownej na wszystkich przyłączach elektrycznych i cieplnych budynku pod względem poprawności doboru;
 3. Symulację kosztową zmiany dostawcy energii elektrycznej i cieplnej oraz zmiany taryf u obecnych dostawców;
 4. Weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych budynku w zakresie ochrony cieplnej i instalacji HVAC (ogrzewanie, c.w.u., wentylacja, klimatyzacja);
 5. Analizę sposobu eksploatacji instalacji HVAC, w szczególności wykorzystania zainstalowanych układów automatycznej regulacji pod kątem zużycia energii;
 6. Badanie kamerą termowizyjną: mostków termicznych skorupy budynku, rozdzielni głównej NN, transformatorów;
 7. Analizę i optymalizację układu kompensacji mocy biernej;
 8. Analizę i optymalizację układu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 9. Analizę poprawności doboru pomp i napędów do wentylatorów;
 10. Analizę zużycia energii elektrycznej przez źródła ciepła i chłodu;
 11. Analizę zastąpienia lokalnych podgrzewaczy ciepłem systemowym;
 12. Badanie wydajności wylewek sanitarnych;
 13. Opisanie innych wykrytych podczas audytu strat energii elektrycznej i cieplnej w audytowanych układach;
 14. Analizę możliwości pozyskiwania energii alternatywnej w szczególności odnawialnej;
 15. Analizę możliwości wprowadzenia systemu monitoringu energii w budynku;
 16. Przedstawienie podstaw systemu zarządzania energią zwiększającego efektywność energetyczną gospodarowania energią w budynku oraz analizę kosztów oraz zysków wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania energią.

Oczywiście, dla każdego aspektu konieczne było przedstawienie propozycji rozwiązań modernizacyjnych wraz z analizą kosztową oraz opłacalności ich wdrożenia.

Ciekawe są spostrzeżenia wynikające z audytu nowego bądź co bądź obiektu. Kluczowe wnioski można przedstawić następująco:

 • duże rezerwy zidentyfikowano w wartościach mocy zamówionych, zarówno po stronie energii elektrycznej, jak i ciepła - zapewne było to konsekwencją braku wcześniejszej weryfikacji w stosunku do wartości ustalonych przy uruchomieniu obiektu, wynikających z założeń i projektów technicznych;
 • brak indywidualnie wynegocjowanej stawki za energię elektryczną, dostarczanej na podstawie umowy kompleksowej, również umożliwi wygenerowanie istotnych oszczędności finansowych;
 • możliwość uzyskania znaczących oszczędności na oświetleniu w wybranych obszarach (wymiana opraw i/lub źródeł światła, montaż czujników ruchu i natężenia oświetlenia) - część oświetlenia funkcjonuje non-stop, z kolei w obszarze ekspozycji znacząca ilość źródeł światła to energochłonne halogeny;
 • lokalnie zaproponowano zamianę grzejników elektrycznych na elektryczne promienniki podczerwieni (stosunkowo niewielkie zagospodarowanie dużej kubatury);
 • jako ciekawe i stosunkowo atrakcyjne ekonomicznie rozwiązanie łączące optymalizację dwóch obszarów zaproponowano wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego pochodzącego z pracy agregatów wody lodowej do podgrzewu c.w.u. i zastąpienia lokalnych podgrzewaczy elektrycznych;
 • złożone instalacje termowentylacyjne zazwyczaj sprawiają wiele problemów eksploatacyjnych, wynikających z awaryjności ich elementów oraz prostego i niezoptymalizowanego oprogramowania sterującego - tak i w tym przypadku szczegółowa weryfikacja wskazała wiele punktów do usprawnienia;
 • nie zidentyfikowano komercyjnie opłacalnych obszarów wykorzystania instalacji OZE w budynku.

Przeprowadzony audyt, oprócz wskazania obszarów do poprawy, potwierdził celowość realizacji tego typu zadań nawet w obiektach nowych. W obiektach starych i wyeksploatowanych oczywiste są możliwości poprawy efektywności energetycznej; jednak obiekty nowe często nie są tak efektywne, jak to planowano na etapie projektowym, co może wynikać z różnorakich zaniedbań na etapie budowy i uruchomienia, jak również z braku późniejszej weryfikacji i optymalizacji.

Centrum Nauki Kopernik

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.