Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Audyt elektroenergetyczny

Posługując się sformułowaniem "Audyt energetyczny" typowo przyjęło się rozumieć przez nie audyt dotyczący procesów związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem ciepła. Jednak oprócz energii cieplnej istnieje bardzo wiele innych form energii, wśród których jedną z najwazniejszych jest energią elektryczna. Stąd obok typowego "Audytu energetycznego" pojawił się "Audyt elektroenergetyczny", dotyczący zagadnień związanych z energią elektryczną.

Zakres audytu elektroenergetycznego istotnie różni się w zależoności od tego, czy mamy do czynienia z budynkiem czy też procesem technologicznym.

Wspólnym mianownikiem obu tych obszarów jest audyt sposobu zasilania w energię elektryczną oraz kwestii formalnych związanych z zakupem energii elektrycznej. Wchodzą tu nastepujące zagadnienia:

  • analiza prawidłowości doboru taryfy i mocy zamówionej (w tym analiza ekonomicznie uzasadnionego doboru napięcia zasilania pod kątem możliwej do zastosowania taryfy),
  • w przypadku zakupu energii na średnim napieciu (> 1 kV) analiza strat w stacjach transformatorowych,
  • analiza występowania nadmiernych przepływów mocy biernej i ich kompensacja,
  • optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez zmianę sprzedawcy energii elektrycznej.

Przez zużycie energii elektrycznej przez budynek rozumiemy zużycie energii na potrzeby funkcjonowania instalacji oświetleniowej oraz instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (tzw. HVAC: heating, ventillation, air-conditioning). Dotyczy to każdego budynku, zarówno mieszkalnego, uzyteczności publicznej, jak i przemysłowego. Dodatkowo, w przypadku budynków o charakterze biurowym istotną grupa odbiorników energii elektrycznej jest sprzęt IT (komputery, drukarki, itp.). Podstawowe możliwości analizy w tym obszarze to:

  • analiza oświetlenia pod kątem prawidłowości poziomów natężenia oświetlenia oraz zastosowania rozwiązań obniżających zużycie energii (zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, automatyka oświetlenia, prawidłowa organizacja oświetlenia pod kątem sposobu wykorzystywania pomieszczeń),
  • analiza zużycia energii elektrycznej do napędów pomp i wentylatorów (dobór zastosowanych urządzeń, prawidłowość ich regulacji),
  • analiza zużycia energii elektrycznej przez źródła chłodu i ciepła (j.w.),
  • analiza zachowań użytkowników związanych z eksploatacją urządzeń IT.

W przypadku procesów technologicznych zakres audytu elektroenergetycznego jest bardzo silnie uzależniony od charakteru tych procesów. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie tych procesów trudno jest w tym miejscu o jakąś generalizację, ale na podstawie doświadczenia i obserwacji zjawisk występujących w różnych zakładach produkcyjnych można sformułować pewne wnioski natury ogólnej.

Najważniejsza rzecz, o której należy wspomnieć na samym początku, to tzw. czynnik ludzki, czyli wpływ sposobu eksploatacji zainstalowanej technologii na zużycie energii. Aspekt ten jest wielowymiarowy. Dotyczy to zarówno zachowań operatorów, stosowanych procedur produkcyjnych, jak i planowania produkcji. Na każdym z tych etapów można wskazać zachowania wpływające na obniżenie bądź zwiększenie zużycia energii w produkcji. Jest to o tyle ciekawy obszar, że uzyskiwane w wyniku jego analizy oszczędności są zazwyczaj bezkosztowe lub niskonakładowe.

W przypadku nowych instalacji (< 5 lat) trudno jest uzyskać istotne oszczędności energii zmieniając wyłącznie pojedyncze elementy technologii na ich energooszczędne odpowiedniki. Nowe linie są dosyć dobrze zoptymalizowane pod kątem zużycia energii, a istotne oszczędności można zazwyczaj poczynić wyłacznie w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia budżetowe linia została dostarczona w wersji pozbawionej rozwiązań energooszczędnych.

Przeciwna sytuacja moze mieć miejsce w przypadku instalacji o długotrwałym okresie eksploatacji (10-20 lat i dłużej). Wynika to z kilku faktów: naturalne starzenie się instalacji i pogarszanie jej parametrów techniczno-użytkowych, stały postęp techniczny w zakresie rozwiązań energooszczędnych, inne realia ekonomiczne w okresie projektowania i budowy tych instalacji. Tutaj zmiana nawet kilku kluczowych elementów moze mieć zauważalny wpływ na energochłonność całej linii.

Największe oszczędności energii w obszarze wytwarzania można uzyskać kompletnie zmieniając technologię procesu na mniej energochłonną. Niestety linie technologiczne są na tyle kosztowne, że mało kiedy jest to opłacalne wyłącznie pod kątem oszczędności energii, chyba że mamy do czynienia z typowym przemysłem energochłonnym, gdzie koszt zakupu nosników energii jest kluczowym kosztem produkcyjnym. Zazwyczaj całkowita zmiana technologii staje się opłacalna dopiero po uwzględnienieniu innych aspektów produkcyjnych (zatrudnienie, ochrona środowiska, oszczedność materiałów, zwiekszenia wydajności, itp.).

Praktycznie zawsze w przypadku procesów produkcyjnych stosuje się sprężone powietrze. Jest to obszar, który winien byc szczególnie dokładnie przeanalizowany z racji bardzo niskiej efektywności energetycznej wytwarzania sprężonego powietrza. Ok. 90 % energii elektrycznej zuzytej do napedu kompresora tracone jest do otoczenia w postaci ciepła. Dlatego sprężone powietrze jest bardzo kosztownym medium.

Na zakończenie warto wspomnieć o celowości analizy wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych. Rzadko kiedy problem ten jest analizowany wystarczająco dokładnie przez dostawców technologii. Odzysk energii odpadowej co prawda nie obniża zuzycia energii w samym procesie produkcyjnym, ale może dostarczyc część darmowej energii (najczęściej jest nią ciepło) dla innych procesów, jak np. ogrzewanie czy podgrzew c.w.u.. Zdarzają się równiez sytuacje, gdzie skuteczny odzysk ciepła odpadowego może spowodowac obniżenie zużycia energii w innych obszarach (np. odbierając ciepło z maszyny obniżamy zużycie energii na potrzeby klimatyzacji hali produkcyjnej w lecie).

Zatem jak widać problemy optymalizacji zużycia energii elektrycznej (i nie tylko) w procesach technologicznych są bardzo zróżnicowane i każdorazowo audyt energetyczny bedzie zindywidualizowanym opracowaniem wynikającym z uwarunkowań analizowanego obszaru.

--> Powrót do Czytelnii...

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.