Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Systemy realizacji inwestycji

W obecnej chwili na rynku budowlanym spotykamy się z szeregiem systemów realizacji inwestycji budowlanych. Wybór konkretnego typu realizacji przedsięwzięcia przez inwestora jest konsekwencją wielu czynników, wśród których do najważniejszych należą:

 • rodzaj posiadanego kapitału (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (inwestorzy prowadzący działalność budowlaną oraz prowadzący inną działalność),
 • zakres doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych (inwestorzy doświadczeni, tj. często i wielokrotnie dokonujący zakupu usług budowlanych, oraz niedoświadczeni).

Wyróżniamy następujące główne typy realizacji inwestycji:

System tradycyjny (generalnego wykonawcy):

 • inwestor dokonuje wyboru uczestników procesu budowlanego (projektantów, generalnego wykonawcy oraz innych osób),
 • inwestor samodzielnie prowadzi większą część procesu budowlanego lub jego całość,
 • wybór wykonawcy dokonywany jest po zakończeniu prac projektowych,
 • wykonawca dokonuje wyboru podwykonawców niezależnie,
 • wykonawca odpowiada przed inwestorem za całą część wykonawczą procesu budowlanego,
 • większe ryzyko zwiększenia kosztu i czasu realizacji inwestycji na skutek możliwości występowania konfliktów wewnętrznych,
 • ograniczony wpływ inwestora na firmy podwykonawcze,
 • dodatkowe wynagrodzenie generalnego wykonawcy.

System Design & Build (zaprojektuj i wykonaj) / Turn Key (pod klucz):

 • wykonawca odpowiada przed inwestorem za cała inwestycję,
 • ścisła współpraca pomiędzy zespołem projektowym i wykonawczym,
 • konsekwencje błędów projektowych ponosi wykonawca,
 • możliwe jest ustalenie stałej ceny oraz czasu realizacji,
 • możliwość rozszerzenia zakresu prac o dostawy inwestorskie typu Turn Key (pod klucz),
 • brak możliwości bezpośredniego nadzorowania przez inwestora efektów finansowych związanych z realizowaną inwestycją.

System Construction Management (zarządzanie wykonawstwem):

 • inwestycja jest zarządzana przez wyspecjalizowaną firmę doradczą,
 • inwestycja jest podzielona na szereg pakietów (zakresów robót) wzajemnie skoordynowanych ze sobą,
 • umowy są zawierane bezpośrednio przez inwestora z wykonawcą każdego z pakietów,
 • pozyskiwanie wykonawców odbywa się sukcesywnie z otrzymywaniem dokumentacji technicznej,
 • inwestor monitoruje proces poprzez podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie wszystkich zdarzeń realizacyjnych w oparciu o rekomendacje Construction Managera na podstawie przeprowadzonych analiz,
 • możliwość szybkiego reagowania na potencjalne nieprawidłowości, co minimalizuje poziom ryzyka inwestycyjnego,
 • możliwe jest równoległe projektowanie i realizacja inwestycji, co w efekcie przyspiesza cały proces inwestycyjny.

System Management Contracting (zarządzanie kontraktem budowlanym):

 • bardzo duże inwestycje (ponad 80 pakietów robót),
 • stały budżet inwestycji,
 • możliwe równoległe realizowanie fazy projektowania z fazą wykonawstwa.

System Project Management (zarządzanie projektem budowlanym):

 • inwestor jest reprezentowany bezpośrednio przez Project Managera (zarządzającego projektem),
 • inwestycja jest zarządzana kompleksowo przez wyspecjalizowaną firmę doradczą,
 • inwestycja jest podzielona na szereg pakietów (zakresów robót) wzajemnie skoordynowanych ze sobą,
 • umowy są zawierane bezpośrednio przez inwestora reprezentowanego przez Project Managera z wykonawcą każdego z pakietów,
 • pozyskiwanie wykonawców odbywa się sukcesywnie ze spływem dokumentacji technicznej,
 • Project Manager monitoruje proces poprzez podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie wszelkich zdarzeń realizacyjnych,
 • możliwość szybkiego reagowania na potencjalne nieprawidłowości, co minimalizuje poziom ryzyka inwestycyjnego,
 • możliwe jest równoległe projektowanie i realizacja inwestycji, co w efekcie przyspiesza cały proces inwestycyjny.

System PM/CM (Project Management/Construction Management):

 • system ten łączy cechy charakterystyczne metod Project Management i Construction Management,
 • inwestor jest reprezentowany bezpośrednio przez Project Managera.

Opracowanie własne na podstawie:
Kierowanie budową i projektem budowlanym. Poradnik dla inżynierów i menedżerów budowlanych. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o., Warszawa 2002

--> Powrót do Czytelnii...
Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.