Dzwono-Sierbowice
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych i Parafia p.w. Najświetszego Serca JezusaFranciszkańskie Centrum Ekologiczne
w Dzwono - Sierbowicach

siłownia wiatrowa Cele:
  • Ochrona środowiska
Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń z pochodzących ze spalania węgla na terenie Dzwono - Sierbowic.
  • Restrukturyzacja regionów wiejskich
Utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie poprzez wytwarzanie biomasy jako ekologicznego paliwa i odejście od produkcji wyłącznie dla celów spożywczych. Zwiększenie standardu życia w rejonach wiejskich poprzez budowę ekologicznych elektrociepłowni, zaoferowanie nowych miejsc pracy nie wykraczających poza posiadane kwalifikacje rolników jak również stworzenie nowych, wymagających wysokich kwalifikacji, co będzie szansą dla młodzieży wiejskiej. Stworzenie w otoczeniu innych miejsc pracy w obiektach nie związanych bezpośrednio z produkcją rolną, jak: gospodarstwa agroturystyczne, hotele, zajazdy itp.
  • Badawczo - naukowy
Opracowanie optymalnego modelu zaopatrzenia w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych miejscowości dysponujących niskimi i średnimi zasobami energii odnawialnej. Stworzenie bazy pomiarowo - badawczej do testowania urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych.
  • Edukacyjny
Franciszkańskie Centrum Ekologiczne zostało pomyślane jako ośrodek otwarty. Tu będzie możliwy kontakt młodzieży, racjonalizatorów, hobbystów z przedstawicielami nauki. Tu będzie można testować własne rozwiązania konstrukcyjne. Będzie to miejsce seminariów i kongresów naukowych.
  • Kulturalny
Kontakt młodzieży wiejskiej z rówieśnikami z miejskich ośrodków kulturalnych, z kadrą naukowo - techniczną, możliwość wspólnego spędzania czasu, wymiany poglądów. Może to być naturalne miejsce organizacji różnych kulturalnych imprez ekologicznych.

Ogólny opis projektu

Projektuje się budowę “siłowni ekologicznej” zasilającej w energię elektryczną i energię cieplną miejscowość Dzwono - Sierbowice, pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii. W celu obniżenia kosztów przyjęto założenie, iż spełnienie w/w warunku oznacza, że ilość energii zużyta przez odbiorców będzie równa lub mniejsza od ilości energii wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii. Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie pokryte z Państwowej Sieci Energetycznej. Przyjęto również założenie, że jednostkami podstawowymi będą te, które produkują energię najtaniej. Pozostałe będą pracowały jako źródła uzupełniające. “Profesjonalne” urządzenia stanowić będą podstawowy element takiej elektrociepłowni, natomiast zaprojektowane zostaną “otwarte” stanowiska umożliwiające włączanie w istniejący system zaopatrzenia w energię innych innowacyjnych urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych odnawialnych źródeł energii. Dla celów badawczych wszystkie stanowiska zostaną wyposażone w odpowiednią aparaturę kontrolo - pomiarową i podłączone do centralnego systemu komputerowego analizującego efektywność energetyczną i ekonomiczną pracujących źródeł energii.

Podstawowym paliwem będą lokalne zasoby energii odnawialnej: energia wiatru i biomasa (słoma rzepakowa); uzupełniającymi energia słoneczna (kolektory słoneczne cieczowe i fotowoltaiczne), pompy grzejne, agregat prądotwórczy zasilany olejem rzepakowym. Na przygotowanych dodatkowych stanowiskach będzie można testować urządzenia zasilane etanolem, paliwami z innych roślin oleistych, różne konstrukcje wiatraków, kolektorów słonecznych i inne rozwiązania. Stworzenie takiego “poligonu ekologicznego” stanowi ważny element niniejszego projektu.

Dla celów edukacyjnych, szkoleniowych oraz organizacji seminariów i konferencji w klasztorze o.o. Franciszkanów zostaną przygotowane odpowiednie sale wykładowe wyposażone w systemy wizualizacji procesów technologicznych “siłowni ekologicznej”.

Projektujemy monitorowanie zmian w środowisku oraz zmian zachodzących w lokalnej społeczności pod wpływem zrealizowanej inwestycji.

Lokalizacja niniejszej inwestycji na terenie klasztoru o.o. Franciszkanów gwarantuje zachowanie ośrodka otwartego, dostępnego dla młodzieży, racjonalizatorów i hobbystów, naukowców i przedsiębiorców.

Piszą o nas

"Klasztor na wiatr" Gazeta Wyborcza, 01.02.2000:

  W artykule możemy przeczytać, że O. Ireneusz Wawryszczuk planuje wybudować Franciszkańskie Centrum Ekologiczne. Po co? By dostarczyć ludziom mieszkającym w pobliskiej wsi energie pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, by stworzyć nowe miejsca pracy, by edukować młodych ludzi w zakresie ekologii.., Ta inwestycja ożywi gminę" czytamy w artykule" Z całej Polski będą tu przyjeżdżać wycieczki by oglądać nasze centrum. Rozwinie się agroturystyka, gastronomia, ekologiczne uprawy - powiedział O. Wawryszczuk.
Pomysł tego projektu podoba się zarówno mieszkańcom, jak i władzom lokalnym, które zgodnie potwierdzają, że Centrum Ekologiczne ożywiłoby gminę i byłoby dla niej korzystne.


"Franciszkańskie Centrum Ekologiczne" Gość Niedzielny, 20.02.2000

  "Wiatrak, kolektory słoneczne, kotły na słomę, generator na olej rzepakowy oraz kolektor gruntowy złożą się na pierwsze w Polsce Franciszkańskie Centrum Ekologiczne, które powstaje w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Dzwono-Sierbowicach


"Poletko Ojca Ireneusza" Dziennik Zachodni, 14.08.2000

  " Proboszcz dzwono-sierbowickiej parafii jest prekursorem wdrażania nowych odnawialnych źródeł energii. Chce wykorzystać siłę wiatru do oświetlania domów, a biomasę do ogrzewania mieszkań"
"Franciszkańskie Centrum Ekologiczne" Gość Niedzielny, 20.02.2000

  "Wiatrak, kolektory słoneczne, kotły na słomę, generator na olej rzepakowy oraz kolektor gruntowy złożą się na pierwsze w Polsce Franciszkańskie Centrum Ekologiczne - czytamy w artykule.

  Dowiadujemy się także, że w Centrum "mają powstać sale konferencyjne i pokoje noclegowe ... Będzie to centrum informacji i ekologicznej formacji - mówi O. Wawryszczuk.

"Energia Świętego Franciszka" Wiadomości Zagłębia, 05.09.2000

  " W Centrum będzie można testować urządzenia zasilane etanolem, paliwami i nnych roślin oleistych, różne konstrukcje wiatraków i kolektorów słonecznych oraz wiele innych rozwiązań - czytamy w artykule. Cały artykuł szczegółowo opowiada o perspektywach jakie niesie ze sobą inwestycja Centrum Ekologicznego. ,,Całość inwestycji stanowić będzie rodzaj poligonu doświadczalnego w Zagłębiu Dąbrowskich, w którym zaopatrzenie w energię opiera się na tradycyjnych źródłach i tradycyjnej energetyce, niestety mającej negatywny wpływ na środowisko"


"Powstaje Franciszkańskie Centrum Ekologii" Trybuna Ziemi Zawierciańskiej, 15.12.1999

  Artykuł informuje o rozpoczęciu inwestycji. "W pierwszych dniach października przy parafii w Dzwono-Sierbowicach rozpoczęte zostały prace budowlane przy Franciszkańskim Centrum Ekologicznym". Czytamy dalej, że Centrum - to kompleks połączonych inwestycji. Powstanie nowy budynek klasztoru, w który znajdą się pomieszczenia dydaktyczne oraz sala konferencyjna z przeznaczeniem na kongresy i szkolenia.
  O. Ireneusz wie, że to bardzo trudne przedsięwzięcie, ale jak twierdzi..,, sił mi nie brakuje, wierzę w sens tego przedsięwzięcia, które może przynieść wieloraką korzyść zarówno naszej wspólnocie zakonnej, moim parafianom, jak i całej gminie"


"Powstaje Franciszkańskie Centrum Ekologii" Czas Pilicki, 01.12.1999

  O. Ireneusz wymienia kilka powodów dla których zdecydował się na tę inwestycję ,,O. Wawryszczuk nie jest do końca pewny, co skłoniło go do realizacji swego pomysłu. Może fakt, że patronem ekologii jest św. Franciszek...


"Powstaje Franciszkańskie Centrum Ekologiczne" Wiadomości Katolickie, 17.02.2000

  Artykuł ten informuje o tym jak będzie wyglądało Centrum Ekologiczne i jakie będzie spełniało funkcje.


Zródło: Dziennik Zachodni Wydanie: Główne, Strona: 7 Data: 2001-07-07
Autor: WAKSMAŃSKI JERZY Tytuł: Miskant od duchownych

DZWONO-SIERBOWICE.

Miskant cukrowy osiąga imponujące przyrosty.
Franciszkanie chcązastąpić węgiel trawą Miskant od duchownych.
Mieszkańcy Dzwono-Sierobowic z ciekawością przyglądają się eksperymentalnym uprawom franciszkanów. Posadzona przez nich trawa ma zastąpić węgiel, którym ogrzewa się mieszkania.Posadzona w czerwcu ubiegłego roku trawa już jesienią osiągnęła wysokość dorosłego człowieka. Trzeba było ją skosić. Dlatego franciszkanie razem z uczniami rozsadzili miskant cukrowy, powiększając czterokrotnie poletko doświadczalne.
Roślina zauroczyła Stanisława Odyjasa z Dzwono-Sierbowic, który zaproponował proboszczowi, ks. Ireneuszowi Wawryszczukowi, oraz jego pomocnikowi, ks. Wojciechowi Hołujowi, że jak będzie trzeba, odda pod uprawę hektar swojego pola. - Parafianie interesują się naszą pracą - zapewnia ks. Wawryszczuk - i jak tylko mogą, wspierają nas. Najlepszymi pomocnikami duchownych są dzieci, szczerze i z wielkim oddaniem zaangażowane w ochronę środowiska.
Do Dzwono-Sierbowic pod Pilicą przyjeżdżają ludzie z odległych stron. Dr Włodzimierz Majtkowski z Bydgoszczy chce przywieźć miskanta olbrzyma, osiągającego wysokość 3,5 metra. Ojciec Wawryszczuk jest przekonany, że po zwiększeniu areału będzie można uzyskać tyle biomasy, że wystarczy jej do ogrzania wznoszonego Centrum Ekologicznego. Obiekt ma stać się miejscem seminariów i kongresów naukowych, ośrodkiem spotkań i dyskusji młodzieży, racjonalizatorów, hobbystów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zbudowana została podziemna część budynku. Dalsze prace trzeba było wstrzymać, bo inwestorom w habitach zabrakło pieniędzy. Ale inicjator, ojciec Ireneusz, mówi, że brak funduszy nie może być przeszkodą w realizacji tak pięknego przedsięwzięcia. Proboszcz nie zniechęca się przeszkodami na drodze do celu. Byłoby to sprzeczne z regułą zakonu. Ks. Ireneusz chce zastąpić węgiel biomasą, wyeliminować źródła zanieczyszczeń. Poprzez spopularyzowanie upraw miskanta ludzie zyskaliby pracę, a młodzież szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych. Inicjator budowy Franciszkańskiego Centrum Ekologicznego jest zasypywany zaproszeniami na sympozja, zjazdy i konferencje. Jego działalnością są zainteresowane różne instytucje i placówki naukowo-badawcze. Jedna z absolwentek Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum", Joanna Duda, napisała pracę magisterską na temat ekologicznych eksperymentów franciszkańskich. - Kiedyś za pośrednictwem Internetu odezwał się zza oceanu były mieszkaniec Szyc - mówi ks. Wawryszczuk. - Zaintrygowała go budowa naszego centrum.
Poczynaniom duchownego sekundują naukowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. Od lat zajmują się zagospodarowaniem odłogów. Uważają, że najlepszym sposobem użytkowania lichej, nieurodzajnej ziemi jest uprawa roślin alternatywnych, odznaczających się dużym przyrostem biomasy. Rośliny te powinny być używane jako przemysłowe źródło energii odnawialnej. Badania nad roślinami energetycznymi prowadzone są od kilkunastu lat w wielu krajach Europy Zachodniej, w USA i Kanadzie. Do celów opałowych nadają się rośliny takie jak miskant cukrowy. Ich zaletą jest to, że oczyszczają glebę z metali ciężkich. Ojciec Ireneusz wierzy, że zapoczątkowane przez niego uprawy importowanych traw zachęcą innych do pójścia w jego ślady. Dla biednych terenów jurajskich, gdzie panuje duże bezrobocie, byłaby to duża szansa.

Tekst i zdjęcie: JERZY WAKSMAŃSKI


Z przyczyn finansowych w roku 2001 zaniechano kontynuacji budowy Centrum.


Powrót do poprzedniej strony