Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Doradztwo i szkolenia dla poprawy efektywności energetycznej

WITAMY!

Witamy na stronie firmy VERT Energy Consulting, specjalizującej się w doradztwie energetycznym.

Oferujemy kompleksowe usługi mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

  • audyty energetyczne budynków, źródeł energii, instalacji przesyłowych, instalacji technologicznych,
  • audyty efektywności energetycznej,
  • optymalizacja kwestii zakupowych związanych z mediami,
  • optymalizacja projektów inwestycyjnych (budowlanych i technologicznych) pod kątem przyszłego zużycia energii,
  • analizy w zakresie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
  • szkolenia związane z oszczędnością energii dla kadry technicznej oraz pracowników,
  • kompleksowe wsparcie dla służb technicznych zakładów w zakresie analizy, przygotowania, realizacji oraz finansowania projektów efektywności energetycznej.

Zapraszamy do lektury poszczególnych stron, gdzie znajdą Państwo szersze informacje o świadczonych usługach, nasze referencje oraz sporo przydatnych informacji branżowych.

Zapraszam do współpracy!
Michał Skrzypczak, właściciel


AKTUALNOŚCI:

2017.10.01. URE zakończyło przyjmowanie wniosków o wydanie świadectw efektywności enenrgetycznej dla projektów zrealizowanych.

Z dniem dzisiejszym do URE można składać wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów) wyłącznie dla projektów planowanych. Zgodnie z obowiązującą od 2016 r. nową ustawą o efektywności energetycznej jest to obecnie jedyna metoda ich pozyskania. Kluczowa kwestia o której należy pamiętać, to że wniosek do URE (wraz z audytem efektywności energetycznej) musi wpłynąć przed formalnym i faktycznym rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

2017.07.21. V przetarg URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygniety!

W dniu wczorajszym Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w dniu 21.09.2016. Do przetargu złożono łącznie 2.425 ofert, z czego w przetargu wybrano 2.065 ofert, w ramach których wnioskodawcy ubiegali się o wydanie świadectw efektywności energetycznej o łącznej wartości 806.743 toe.

Miło nam poinformować, że wszystkie opracowane przez naszą firmę audyty do wniosków o wydanie świadectw o łącznej wartości 900 toe zostały wybrane w przetargu. Dzięki temu nasi Klienci uzyskają dodatkowy przychód o wartości do 1,35 mln zł (licząc zgodnie z wartością opłaty zastępczej).

Więcej informacji o wynikach przetargu znajduje się na stronie URE, natomiast protokół z przetargu wraz z wykazem ofert wybranych, niewybranych i odrzuconych znajduje się na stronie BIP URE.

2017.04.01. Ostatnia szansa na Białe Certyfikaty dla projektów zakończonych.

Tylko do 30 września 2017 r., czyli jeszcze przez sześć miesięcy, można składać do Prezesa URE wnioski o przyznanie świadectw efektywności energetycznej dla projektów zakończonych w okresie 01.01.2014 - 30.09.2016. Popularnie zwane Białe Certyfikaty są formą pomocy publicznej, przyznawanej z tytułu realizacji projektów efektywności energetycznej. Więcej na ten temat w artykułach na stronie Czytelnia.

Oczywiście, cały czas obowiązuje i będzie obowiązywał podstawowy tryb ubiegania się o Białe Certyfikaty, jakim jest składanie wniosków dla projektów planowanych (nierozpoczętych).

2017.01.01. Nowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Od 1 stycznia 2017 r. po raz kolejny zaostrzone zostały przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków i zużycia energii w budynkach, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Przykładowo, maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian ograniczono z 0,25 do 0,23 W/m2K, dla dachów/stropodachów z 0,20 do 0,18 W/m2K, dla okien z 1,3 do 1,1 W/m2K. Dodatkowo rozporządzenie podaje wartości, które będą obowiązywać od 2019 r. i 2021 r.

Z wszystkimi zmianami można zapoznać się z lektury rozporządzenia, które zamieszczono na stronie Do pobrania.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2017 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.