Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Doradztwo i szkolenia dla poprawy efektywności energetycznej

AKTUALNOŚCI:

Nowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków:

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków i zużycia energii w budynkach. Dotychczasowe wymagania (obowiązujące od 2009 r.) zostały zaostrzone. Przykładowo, maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian ograniczono z 0,30 do 0,25 W/m2K, dla dachów/stropodachów z 0,25 do 0,20 W/m2K, dla okien z 1,8 do 1,3 W/m2K. Dodatkowo rozporządzenie podaje wartości, które będą obowiązywać odpowiednio od 2017 r. oraz 2021 r.

Z wszystkimi zmianami można zapoznać się z lektury rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r., które zamieszczono na stronie Do pobrania.

BEZPŁATNY Audyt Energetyczny!:

Jeżeli reprezentujesz mikro lub małe przedsiębiorstwo z terenu województwa śląskiego, którego całkowite zużycie energii (łącznie we wszystkich nośnikach energii) przekracza 500 GJ/rok, to możemy zaproponować Ci wykonanie całkowicie bezpłatnego audytu energetycznego wraz z pomocą doradczą na etapie wdrażania zaleceń audytu.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, które zainteresowane są wprowadzeniem usprawnień, które obniżą całkowite zużycie energii o ponad 5 %. W celu otrzymania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Proponowane doradztwo jest pomocą de minimis i oferowane jest w ramach realizacji programu pilotażowego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z tego względu program jest ograniczony czasowo i ilościowo.

Opis standardu świadczonej usługi znajduje się na stronie Do pobrania.

500 GJ jest tożsame z:

  • 500 GJ ciepła sieciowego,
  • 138,9 MWh energii elektrycznej,
  • 14.045 m3 gazu ziemnego,
  • 13,9 m3 oleju opałowego,
  • 20 - 25 ton węgla (w zależności od jego kaloryczności)
Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2012 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.